Mät er Energi, Flöde, Tryck och Kostander

LeekSeek® AirManagement övervakningssytem är ett webbaserat system, tillgänglig via alla datorer med internetuppkoppling och en webbläsare. All data hanteras via LeekSeek’s server med backup för Er säkerhet varje dag.

 

Med systemet kan du:

  • Övervaka Flöde & Tryck
  • Energi och totalkostnad av tryckluft
  • Övervaka kompressorers prestanda och effektivitet
  • Rapportera och jämföra kompressorer och torkars energiförbrukning
  • Alla värden mäts mot Er produktion genom nyckeltal ("KPI" - Key Performance Indicator)

- per timma, dag, vecka, månad, kvartalsvis eller årsvis.

 

Kontakta Ert närmaste LeekSeek kontor för mer information

Report and compare compressors and dryers energy consumption

Online

Real-Tid

Gruppnivå

Grafisk display

Användarvänlig / Enkel rapportering 

Jämförbara perioder med förbättringsfaktorer 

Oberoende av kompressormärke och modeller