Tryckluft och Gaser

Om Ert företag använder ytterligare medier än tryckluft som tex. kväve, syre, väte, ånga, eller vakuum, rapporteras läckagekostnaden på alla medier tillsammans samt för respektive individuellt.

 

Ni kan med ett enkelt val välja om ni vill arbeta med alla medier tillsammans, eget urval eller endast en i taget.

 

Varje media har sin specifika kostnad. Varje enskild media liksom dom sammanlagda läckagekostnaden kommer att beräknas.

Multiple Media

Intresserad?


Kontakta oss för kostnadsfri demo.

 

Contact

 

Eller använd kalkylatorn på denna websidaför att få reda på hur mycket Ni kan spara.

 

Calculate