”Öka kapaciteten”

Reducerat läckage ger en högre reservkapacitet.

 

Exempel: Med en förbrukningsgrad på 80 % av kompressorkapaciteten är reservkapaciteten 20 %.

Om man reducerar läckage på 25 % ökar man reservkapaciteten med 100 %

 

Reparerade läckage minskar er kompressors drifttimmar, vilket betyder lägre servicekostnader, ett effektivare nyttjande och längre livslängd.

 

Spara pengar med dubbel effekt

Många LeekSeek kunder sparar pengar på två sätt;

 

Bullet


Direkt besparing genom reducerat läckage


Bullet

Beräknade investeringar kan ofta bli fördröjda eller undvikas helt

 

- Ni sparar pengar på två sätt!