LeekSeek 

För många företag runt om i världen, är LeekSeek den första anhalten för läckagesökningar och energibesparande åtgärder. Hemligheten bakom vår framgång ligger i vårt kompromisslösa fokus på reducering av läckage på tryckluft och andra gaser.

 

LeekSeeks metoder är unika med en kombination av maximal energibesparing och högsta driftsäkerhet för produktionen. Endast med en säker och oavbruten produktion kan våra kunder uppnå sina affärsmål. LeekSeeks långsiktiga strategi är ett direkt resultat av den höga kvalitén hos LeekSeeks produkter och tjänster.

 

LeekSeek Group med huvudkontor i Nederländerna och våra 8 dotterföretag erbjuder redan idag många kunder runt om i världen vårt LeekSeek Leakage Management Program. 

 

LeekSeek sign

Företagets principer

Kvalité

Hög kvalité och intelligenta tjänster är avgörande för vår framgång på marknaden. LeekSeek använder dessa egenskaper för att uppfylla kundens behov till högsta standard.

 

Miljö

Det är för LeekSeek ett åtagande genom vår Leakage Management Service att bidra till en skyddad och värnad miljö genom energibesparingar. Våra tjänster är en förutsättning för ett försiktig användande av dessa resurser och energi!

 

Ekonomi

Endast med en säker och oavbruten produktion kan våra kunder uppnå sina affärsmål, förväntningar och krav. Med Leakage Management Program stödjer vi våra kunder att nå sina ekonomiska och miljömässiga mål.