Läckage kostar


Produktionen påverkas negativt vilket leder till ekonomisk förlust och onödiga CO2 utsläpp

 

Ni kan med vår hjälp enkelt komma till rätta med problemet och istället spara pengar. Oberoende studier, tex. Fraunhofer och Compressed Air Challenge visar att läckagesökning och reparation är den mest tids och kostnadseffektiva åtgärden för energibesparing i ett tryckluftssystem.

 

Contact

Den största besparingspotentialen

Den korrekta vägen till energibesparing! 

42% savings with Leakage Management