Effektiva reparationer

LeekSeeks programvara är ett logistiskt verktyg som avsevärt förkortar tiden från upptäckt till reparerat läckage.

 

Det faktum att LeekSeeks tekniker dokumenterar upptäckt läckage på daglig basis medför att Ni kan börja reparera Era läckage omedelbart.

 

Följande funktioner hjälper er att effektivisera reparationerna:

 

-Arbetsorder för reparation

-Materialbehov

-Prioriterade läckage

-Reparationsutveckling

Immediate Repairs

Intelligenta reparationer

Programvaran leder Er till den bästa besparingen med minsta möjliga tid och investering!

 

I funktionen ”Arbetsorder för reparation” i programvaran hjälper er att:

 

-Reparera dom mest tillgängliga läckagen

-Maximal besparing med minsta möjliga investering

-Separera gas och tryckluftsläckage

 

 

Contact