Snabba och effektiva reparationer

Resultatet av en läckagesökingen visar att läckage i allmänhet följer 80/20 regeln avseende besparing och tidsåtgång för reparation. Genom bra dokumentation av läckagen så har Ni möjlighet att reparera dessa på ett effektivt och lönsamt sätt.

LeekSeeks programvara  och detaljerade dokumentation innebär största möjliga besparing till den lägsta kostnaden.

Programvaran kommer att ge er information om:

 

  • Var läckorna finns
  • Reparationstillgänglighet
  • Uppskattad reparationstid
  • Materialbehov

 

Ni kommer att ha alla nödvändiga uppgifter tillgängliga för en snabb och effektiv reparation.

LeekSeek technician repairing leakages

Förbättringar

För att reducera Era läckage till en permanent låg nivå kommer vi att:

 

  • Identifiera orsaken till läckagen
  • Analysera varför vissa avdelningar/områden har   högre läckagenivåer än andra
  • Analysera varför vissa komponenter/fabrikat är       särskilt känsliga för läckage
  • Påpeka vilka delar i produktionen som kan göras oberoende av tryckluft

 

LeekSeek gör snabba och effektiva förbättringar av Ert system. Läckagekontroll  ger både korta- och långsiktiga effekter.