Sjukhus

Medicinska gasläckage

 

Läckage finns i mediciska gassystem!

Ur ett kvalitet- och säkerhet perspektiv en oacceptabel situation.

 

Syrgas 

CO2

Tryckluft

Lustgas

Ånga

Helium

 

De har alla läckor. Förutom säkerhetsproblem medför dessa läckor sjuhuset onödiga kostnader.

 

Vad tycker kunder om LeekSeek?

 

 

LeekSeek har lösningen

LeekSeek har ett läckagesökningprogram speciellt utformat för sjukhus.


Hela sjukhuset läckagesöks och en fullständig rapport på upptäckta läckage rapporteras och redovisas i LeekSeeks programvara.

 

Förutom de omedelbara åtgärder för att stoppa dessa läckage, får Ni värdefull information för att förbättra Ert system permanet.

 

Contact