Värna om miljön

Bara inom EU används ca: 80 TWh per år för produktion av tryckluft inom industrin.

Detta motsvarar ca: 7,5 kärnkraftverk eller 30 kolkraftverk!  50% går till spillo helt i onödan pga. läckage och felaktig användning .

 

Läckagekontroll är den enskilt mest effektiva och enklaste metod för att minska Era CO2 utsläpp. LeekSeek bevisar detta varje dag. Efter varje läckagesökning och reparation redovisas reduceringen av CO2 utsläppen i LeekSeeks programvara Online Leakage Management Software