Riskfri Garanti!

LeekSeeks ”Riskfri Garanti” innebär att om LeekSeek inte hittar läckage som motsvarar läckagesökningskostnaden utgår ingen debitering. Läckagen som blivit upptäckta dokumenteras och redovisas fortfarande i onlinesystemet och behörig personal kan följa resultatet.

Kontakta LeekSeek Sweden för mer information.

No Risk Guarantee

Vinst garanti!

I ett leekSeek 3-2-1 Leakage Management Program, erbjuder LeekSeek en “Vinst Garanti”, vilket innebär att programmet alltid skall vara lönsamt för kunden. Om/när kunden slutar att göra vinst från programmet, stannar programmet utan ytterligare åtagande.

 

Med andra ord, en LeekSeek kund kommer alltid att göra vinst. 

 

Contact